jesteś tutaj:
Komunikaty podatkowe
 
 
 
 
 


 Komunikaty podatkowe
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 
 
 
Do prawidłowego działania podstron zawierających pliki do otwarcia lub pobrania pobierz bezpłatne oprogramowanie
OBSŁUGA PODATNIKÓW MAJĄCYCH PROBLEMY Z KOMUNIKOWANIEM SIĘ
(tj. osób niesłyszących i/lub niedowidzących)
Nowe strony BIP izb i urzędów skarbowych
[28.04.2015]

     Ministerstwo Finansów wraz z izbami skarbowymi uruchomiło nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych. 416 nowych stron internetowych - 16 izb skarbowych, 380 urzędów skarbowych, 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.
Szkolenia dla Podatników
[26.06.2015]
Wyróżnienie dla Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze
[28.04.2015]

     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze z przyjemnością informuje o przyznaniu wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Business Center Club i Ministerstwo Finansów pt. Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2015. Przyznanie tego wyróżnienia jest dla wszystkich pracowników urzędu powodem do dumy, ponieważ świadczy o dobrej współpracy z przedsiębiorcami i potwierdza ciągłe dążenie do poprawy świadczonych usług. Bardzo dziękujemy! 
Badanie zadowolenia i oczekiwań Klientów
[24.04.2015]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 24 kwietnia 2015 do 30 czerwca 2015 roku prowadzone będzie badanie zadowolenia i oczekiwań klientów naszego urzędu. Badanie przeprowadzone będzie za pomocą anonimowej ankiety. Odpowiedzi na zawarte w niej pytania dotyczące sposobu załatwiania spraw i obsługi podatników pozwolą na ocenę działania urzędu jako organu administracji podatkowej. Wypełnioną ankietę można wrzucić do skrzynki znajdującej się na parterze budynku, przy wejściu do Sali Obsługi Podatnika (pok. 28) lub wręczyć dowolnemu pracownikowi urzędu. Zachęcamy do wypełnienia ankiety !

ANKIETA
Interpretacja ogólna MF w sprawie zwolnienia podmiotowego z VAT  dla podmiotów wykonujących m.in. usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową
[15.04.2015]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wobec podmiotów wykonujących m.in. usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową.

treść komunikatu
interpretacja
Rozporządzenie Ministra Finansów dot. deklaracji, któe mogą być przesyłane drogą elektroniczną
[03.04.2015]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 23 marca br. w Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MF w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.
 
 
Konsolidacja Administracji Podatkowej
[01.04.2015]
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe
[16.03.2015]
e-Stanowisko w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze
12.02.2015]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje o uruchomieniu specjalnego stanowiska na którym podatnik lub płatnik może samodzielnie wysłać deklarację podatkową drogą elektroniczną. Stanowisko to jest usytuowane na parterze w Sali Obsługi Podatnika (pok. 28 stanowisko  nr 5). Serdecznie zapraszamy do skorzystania z mozliwości przesłania formularzy podatkowych przez Internet
POTWIERDZENIE  REJESTRACJI VAT – tylko na wniosek podatnika 
[30.01.2015]
Nowy wzór upoważnienia UPL-1
12.01.2015]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 19 grudnia 2014 roku pod poz. 1847 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15  grudnia 2014 roku w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa. 
Ranking urzędów skarbowych pod patronatem Ministerstwa Finansów
23.12.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że "Gazeta Prawna" po raz kolejny oceniała pracę urzędów skarbowych w całej Polsce. Ranking odbywał się pod patronatem Ministerstwa Finansów. Ocenie podlegała skuteczność (nieomylność) oraz efektywność (pracowitość) urzędów. Miło nam poinformować, że w klasyfikacji urzędów skarbowych w kategorii skuteczność Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze znalazł się na piątym miejscu wsród wszystkich dużych urzędów. Ocenie podlegała zasadność wszczęcia postępowania podatkowego i jego prawidłowość. Tak wysoka ocena pozwoliła, że nasz urząd zajął ostatecznie 10 lokatę wsród wszystkich dużych urzędów w kraju. 
Uwaga na próby wyłudzenia informacji 
18.12.2014]

Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Ministerstwa Finansów informuje, że w ostatnim czasie zostały wykryte próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych. W e-mailach które sugerują, że zostały wysłane z Ministerstwa Finansów i dotyczą zwrotu podatków, zawarte są prośby o podanie m.in. następujących danych: Imię i nazwisko na karcie, adres, miasto, numer karty, numer CVV, PIN, data przydatności karty. Korespondencja podpisana jest przez "Ministerstwo Finansów”
Uprzejmie informujemy, że autorem powyższej korespondencji nie jest Ministerstwo FinansówW związku z zaistniałą sytuacją zwracamy uwagę, by zachować czujność i nie odpowiadać na korespondencję tego typu. W żadnym wypadku nie należy wysyłać danych dotyczących kart płatniczych, klikać w załączone do podejrzanego e-maila linki, ani podawać swoich danych w formularzach internetowych.  
Nowe rozporządzenie dot. wniosku VAT REFUND
18.12.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 16 grudnia 2014 roku pod poz. 1803 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

treść rozporządzenia
Nowe formularze podatkowe
04.12.2014]

Informujemy, że zostały opublikowane wzory formularzy podatkowych, które będą obowiązywały do rozliczenia za 2014 i 2015 rok. W załączeniu akty prawne, które wprowadzają wzory deklaracji.

Deklaracje PIT

Załącznik PIT-UZ
Ułatwienia dla prowadzących działalność gospodarczą
04.12.2014]

Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy, które w znaczny sposób mają ułatwić podmiotom gospodarczym prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP z dnia 27 listopada br, pod poz. 1662. Zmianie ulagają m. in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych m. in. w zakresie świadczeń nieodpłatnych za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych oraz  dowozu pracownika organizowanego przez pracodawcę, art. 12 ustawy o podatku dochodwym od osób prawnych. Zmianie ulagają również przepisy Kodeksu pracy, Prawa celnego i podatku akcyzowego. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

treść ustawy
Nowe formularze identyfikacyjne i aktualizacyjne
04.12.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada br. ogłoszono nowe wzory formularzy identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. Formularze te mogą być przesyłane drogą elektroniczną, przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 roku. Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzeń.

treść rozporządzenia 1665

treść rozporządzenia 1666
Nagroda dla Urzędu Skarbowego
01.12.2014]

Miło nam poinformować, że w dniu 27 listopada br. podczas uroczystej Gali Pracodawców 2014 Urząd Skarbowy w  Jeleniej Górze otrzymał statuetkę Płomienia za najlepszy staż zorganizowany w instytucjach i urzędach. Urząd otrzymał również certyfikat w tej samej katergorii. Staże studenckie zorganizowane były w ramach programu "Kużnia Kadr IV - człowiek najlepsza inwestycja" organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Nagroda jest wyjątkowa bowiem przyznawana jest w oparciu o oceny studentów odbywających staże. Bardzo dziękujemy za wyróżnienie.

DYPLOM
NAGRODA
Materiały z konferencji "Gastro-Hotel", która odbyła się 26.11.2014r.
01.12.2014]
 
Nowe zasady odliczania ulgi z tytułu wychowywania dzieci
26.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 25 listopada 2014 roku została opublikowana ustawa z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zasadnicze zmiany w sposobie odliczeniu ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Podatnik, któremu przysługuje ulga, a jej kwota jest wyższa od kwoty możliwej do odliczenia w zeznaniu rocznym, będzie mógł uzyskać różnicę ulgi. Przy czym różnica ta nie może z kolei przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 roku, ale ma zastosowania do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami. 

treść ustawy
 
Zmiana w przepisach o opłacie skarbowej
26.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 21 listopada 2014 roku pod poz. 1628 zotało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obwieszczenia.
Zgłoszenia rejestracyjne
26.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku będą obowiązywć nowe przepisy określające grupę podatników, którzy nie posiadają obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 20 listopada 2014 roku pod poz. 1624. 
Informacja o zagrożeniu oszustwami w obrocie paliwami
[20.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano list skierowany do podatników podatku VAT, w którym zawarto informację o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku od towarów i usług w obszarze obrotu paliwami. Treść listu
Zmiana w zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
[20.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że od 1 grudnia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Założeniem zmian jest uproszczenie procedur związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (zmiany dotyczą głównie podmiotów podlegających wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą informacyjną.
Ostrzeżenie przed firmami oferującymi wpis do rejestru przedsiębiorców za opłatą 
[20.11.2014]
Nowe obowiązki płatnika od 1 stycznia 2015 roku
[13.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 12 listopada 2014 roku, pod poz. 1563 została opublikowana ustawa z dnia 26 września 2014 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w obowiązkach płatnika.

treść rozporządzenia
materiały informacyjne Ministerstwa Finansów

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
[12.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 7 listopada 2014 roku pod poz. 1544 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zachęcamy do zapoznania się z treścią aktu prawnego.
Zmiana stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 
[17.10.2014]

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 8% kwoty zaległosci w stosunku rocznym Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 6% kwoty zaległosci w stosunku rocznym  
Przedszkolaki z jeleniogórskiego "Kacperka" z wizytą w urzędzie
06.10.2014]

W dniu 2 października br. siedzibę urzędu odwiedziły dzieci z III grupy Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" w Jeleniej Górze wraz z wychowawczyniami. Przedszkolaki zwiedziły Salę Obsługi urzędu i archiwum. Dzieci miały możliwość zobaczenia w jaki sposób przenosi się dane z deklaracji do systemów komputerowych. Podczas wizyty dzieci spotkały sie z Panią Naczelnik Urzędu, która każdemu dziecku przyznała tytuł "Szeryfa podatkowego" oraz wręczyła dyplom okolicznościowy. Dzieci otrzymały słodki poczęstunek a na koniec przekazały własnoręcznie przygotowane laurki.
Bardzo dziękujemy za wizytę.
Uwaga podatnicy VAT dokonujący obrotu towarami z branży elektronicznej
27.08.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został umieszczony list skierowany dla podatników podatku Vat działających w branży elektronicznej, którzy dokonując obrotu transgranicznego lub krajowego mogą nieświadomie stać sie uczestnikami nielegalnego procederu. Zachęcamy do zapoznania się z opisem mechanizmu takich transakcji.
Uruchomienie Portalu Podatkowego  
19.08.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została uruchomiona informacyjna część Portalu Podatkowego, gdzie podatnik znajdzie informacje o poszczególnych rodzajach podatków, ich stawki, wskaźniki podatkowe, listę adresów urzędów skarbowych i kalendarz z ważnymi terminami. Ta część portalu ma też umożliwić składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, gdyż w jej skład został włączony system e-Deklaracje. 
Zachęcamy wszystkich do korzystania ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Skrót do portalu znajduje się również na naszej stronie internetowej (zakładka po prawej stronie)
Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników  
11.08.2014]
Służba Celna ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty
25.07.2014]
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie CRP KEP
08.06.2014]
Ostrzeżenie EUCOMDAT
13.05.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze ostrzega przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez austriacką firmę EUCOMDAT - Company Data GmbH. W załączniku przedstawiamy nieuczciwą ofertę nakłaniającą do uiszczenia opłaty tytułem wpisu do bazy danych VAT – UE.org prowadzonej przez podmiot pod firmą „EUROCOMDAT – Company” Data GmbH
Ogłoszenie tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku VAT podróżnym
[03.04.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 2 kwietnia 2014 r. pod poz.426 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego br.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym.
 
Treść obwieszczenia
Nowe akty prawne dot. samochodów uznawanych za wykorzystywane w działalności gospodarczej
[03.04.2014]
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje o opublikowaniu aktów prawnych:
  • - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz.U. RP z dnia 28 marca 2014 r., poz. 407), w którym określono rodzaje pojazdów samochodowych oraz warunki jakie musza być spełnione, aby uznać je za wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej,                    treść rozporządzenia
  • - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. RP z dnia 28 marca 2014 r., poz. 405), w którym do deklaracji, które mogą być wysyłane drogą elektroniczną dodano informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26).  treść rozporządzenia
Nowe wzory zgłoszeń aktualizacyjnych NIP i ZAP
[27.03.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 25 marca 2014 roku pod poz. 383 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.Nowe formularze NIP-7, ZAP-3 oraz NIP-2 z załącznikami NIP-2/A oraz NIP-D będą obowiązywały od 9 kwietnia 2014 roku.
 
Treść ustawy
Zmiany rozporządzeń VAT od 1 kwietnia 2014r 
[24.03.2014]
Zmiany ustawy o VAT od 1 kwietnia 2014 r.
[17.03.2014]

Od 1 kwietnia br. wchodzą w życie nowe przepisy dot podatku Vat w zakresie odliczania podatku od towarów i usług z tytułu zakupu i użytkowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

Treść ustawy
Czy zwolnienie lokatora z opłaty za windę jest opodatkowane?
[24.02.2014]

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dot. zwolnienia z opodatkowania opłaty za korzystanie z windy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w powyższej sprawie Ministerstwo Finansów wydało specjalny komunikat. Zgodnie z jego treścią, lokatorzy, którzy mieszkają na parterze i w związku z tym są zwolnieni z wnoszenia opłat za korzystanie z windy, nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia od spółdzielni mieszkaniowej. Tym samym osoby te nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT. Więcej w komunikacie MF.
Zmiana formularza VAT-11 
[20.02.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 17 lutego 2014 roku pod poz. 209 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.  

Relacja ze spotkania informacyjnego z dnia 31 stycznia 2014 roku
[05.02.2014]
Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową www.szybkipit.pl, która pomaga w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
[24.01.2014]

Każdy, kto wypełniając PIT ma problemy i wątpliwości, może je rozwiać z pomocą informacji zawartych na stronie. Ma ona do zaoferowania kalkulatory, wszystkie potrzebne formularze i broszury. Za jej pośrednictwem można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop. A co najważniejsze pozwala ona na kontakt z ekspertami podatkowymi z naszego resortu, którym można zadać bezpośrednio pytanie przez aplikację pytaniową.
Zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych
[09.01.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 7 stycznia 2014 roku pod poz. 19 została opublikowana ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Nowe rozporządzenie w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
[09.01.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 30 grudnia 2013 roku pod poz. 1662 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
Nowe rozporządzenia w sprawie podatku VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2013 roku opublikowano dwa rozporządzenia dot. podatku od towarów i usług
[03.01.2014]
Informacja w sprawie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT
[20.12.2013]

Nowe zasady zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym po 1 stycznia 2014 roku 
[20.12.2013]
Nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
[12.12.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w  Dzienniku Ustaw RP z dnia 10 grudnia 2013 roku pod poz.1501 opublikowano Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
[12.12.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 9 grudnia 2013 roku pod poz. 1485 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur
Nowe stawki karty podatkowej  na 2014 rok
[03.12.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Monitorze Polskim z dnia 28 listopada 2013 roku pod pozycją 956 ogłoszono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r.
Zmiany ustawy CIT, PIT i o Podatku Tonażowym
[03.12.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje,że ustawą z dnia 8 listopada 2013 roku, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2013 roku pod pozycją 1387 ogłoszono zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. 
Zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2014 roku
Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2014 roku
[28.11.2013]

Nowe wzory zeznań dla podatników opłacających podatek w formie ryczałtu

[22.11.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 21 listopada 2013 roku, pod poz. 1358 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r.
[23.10.2013]                             

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2013 roku, pod poz. 1303 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r
 

Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych

[23.10.2013]

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie informacji, które mają znajdować się na paragonach fiskalnych
[13.09.2013]
Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
[13.09.2013]
        Od 1 października br. zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. opodatkowania podatkiem Vat w odniesieniu do obrotu tzw. towarami wrażliwymi (niektóre wyroby stalowe i odpady, paliwa oeraz złoto). W wyniku wprowadzonych zmian, za rozliczenie podatku będzie odpowiadał nabywca, a nie dostawca, a okres rozliczeniowy skrócono do 1 miesiąca.Zmianie ulegnie również przepis dot. zwolnienia z opodatkowania dostawy towarów spożywczych, jeżeli jest dokonywana na rzecz organizacji pożytku publicznego.

TEKST_USTAWY
Komunikat
[13.09.2013]
        Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 września 2013 roku zostały określone nowe wzory niektórych oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych, które obowiązują w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmianie uległy m. in. wzory oświadczeń PIT-2, PIT-12, deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz informacji PIT-8C, PIT-11. Nowe formularze mają zastosowanie do przychodów/dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 roku

TEKST_ROZPORZĄDZENIA
Komunikat w sprawie fałszywych zawiadomień o zwrocie podatku dochodowego
[03.09.2013]
Komunikat ZUS ostrzegający przed nieuczciwymi agencjami pracy tymczasowej
[26.07.2013]
Nowe wzory deklaracji podsumowującej
 
[02.07.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe wzory deklaracji podsumowującej VAT-UE oraz korekty informacji podsumowującej VAT-UEK. Zmienione formularze stosuje się począwszy od rozliczenia:
  1.  za lipiec 2013 r. – w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne;
  2.  za trzeci kwartał 2013 r. – w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne.
Zmiany wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, opublikowanym w Dz.U z 25 czerwca 2013 r. Nr 754"
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zwolnienia od opodatkowania nabycia spadku
[02.07.2013
Zmiana stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 
[07.06.2013]

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 10,5% kwoty zaległosci w stosunku rocznym Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 7,88% kwoty zaległosci w stosunku rocznym  
Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
[07.06.2013]
Kampania informacyjna dla podatników
[07.06..2013]
Zmiana wzorów deklaracji dla podatku VAT"
[07.06.2013]
Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych 
[02.04.2013]  
Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT
[01.03.2013]  
Kampania Ministerstwa Finansów "Z naszych podatków - dla nas"
[26.02.2013]  
Komunikat w sprawie kas fiskalnych
[26.02.2013]  
"Od 1 lipca 2013 r. NIP-7 i ZAP-3 przez Internet"
[20.02.2013]  
Zasady dot. kas rejestrujących w latach 2013-2014 [28.12.2012]  
Zmiany w zasadach fakturowania
[28.12.2012]  
Urząd Skarbowy wyróżniony  w konkursie Lodołamacze 2012r
[24.09.2012]  
Wyróżnienie dla Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w Ogólnopolskim Konkursie na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
[12.07.2012]  
Składanie wniosków przez przedsiębiorcę o wznowieniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej
[05.04.2012]  
Rejestracja słowackich podatników VAT
[05.04.2012]  
Zgłaszanie zmiany miejsca zamieszkania przez osobę fizyczną 
[19.01.2012]                                                                                                                         czytaj więcej ...
Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca tzw. ulgi meldunkowej
[11.10.2011 ]

 
 
Użytkowników on-line: 2
Liczba odwiedzin: 781327
 
 
Pozostaw swoje dane w celu ułatwienia kontaktu z Tobą lub otrzymywania aktualnych informacji

Najważniejsze informacje dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Informator dla podatników dokonujących rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2014 w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze

Jak uzyskać interpretacje?
Krajowa Informacja Podatkowa
Infolinia
z tel. stac.: 0 801 055 055
z tel. kom.: (22) 330-03-30
Ministerstwo Finansów
Izba Skarbowa
DUS
Sejm
Prezydent RP
ZUS
GUS
Inne

 

     Poniedziałek          7.30 - 15.30

     Wtorek                7.30 - 15.30

     Środa                  7.30 - 15.30
          Sala Obsługi Podatnika
          czynna do godz. 18.00

     Czwartek              7.30 - 15.30

     Piątek                  7.30 - 15.30

 
 
 
 

Oceń naszą stronę:

    Pie_chart     More_polls