jesteś tutaj:
Komunikaty podatkowe
 
 
 
 
 

Komunikaty podatkowe
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 
 
Do prawidłowego działania podstron zawierających pliki do otwarcia lub pobrania pobierz bezpłatne oprogramowanie
OBSŁUGA PODATNIKÓW MAJĄCYCH PROBLEMY Z KOMUNIKOWANIEM SIĘ
(tj. osób niesłyszących i/lub niedowidzących)
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe
[16.03.2015]
e-Stanowisko w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze
12.02.2015]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje o uruchomieniu specjalnego stanowiska na którym podatnik lub płatnik może samodzielnie wysłać deklarację podatkową drogą elektroniczną. Stanowisko to jest usytuowane na parterze w Sali Obsługi Podatnika (pok. 28 stanowisko  nr 5). Serdecznie zapraszamy do skorzystania z mozliwości przesłania formularzy podatkowych przez Internet
POTWIERDZENIE  REJESTRACJI VAT – tylko na wniosek podatnika 
[30.01.2015]
Nowy wzór upoważnienia UPL-1
12.01.2015]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 19 grudnia 2014 roku pod poz. 1847 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15  grudnia 2014 roku w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa. 
Szkolenia dla płatników organizowane przez urzędy skarbowe Dolnego Śląska
31.12.2014]
Ranking urzędów skarbowych pod patronatem Ministerstwa Finansów
23.12.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że "Gazeta Prawna" po raz kolejny oceniała pracę urzędów skarbowych w całej Polsce. Ranking odbywał się pod patronatem Ministerstwa Finansów. Ocenie podlegała skuteczność (nieomylność) oraz efektywność (pracowitość) urzędów. Miło nam poinformować, że w klasyfikacji urzędów skarbowych w kategorii skuteczność Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze znalazł się na piątym miejscu wsród wszystkich dużych urzędów. Ocenie podlegała zasadność wszczęcia postępowania podatkowego i jego prawidłowość. Tak wysoka ocena pozwoliła, że nasz urząd zajął ostatecznie 10 lokatę wsród wszystkich dużych urzędów w kraju. 
Uwaga na próby wyłudzenia informacji 
18.12.2014]

Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Ministerstwa Finansów informuje, że w ostatnim czasie zostały wykryte próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych. W e-mailach które sugerują, że zostały wysłane z Ministerstwa Finansów i dotyczą zwrotu podatków, zawarte są prośby o podanie m.in. następujących danych: Imię i nazwisko na karcie, adres, miasto, numer karty, numer CVV, PIN, data przydatności karty. Korespondencja podpisana jest przez "Ministerstwo Finansów”
Uprzejmie informujemy, że autorem powyższej korespondencji nie jest Ministerstwo FinansówW związku z zaistniałą sytuacją zwracamy uwagę, by zachować czujność i nie odpowiadać na korespondencję tego typu. W żadnym wypadku nie należy wysyłać danych dotyczących kart płatniczych, klikać w załączone do podejrzanego e-maila linki, ani podawać swoich danych w formularzach internetowych.  

Nowe rozporządzenie dot. wniosku VAT REFUND
18.12.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 16 grudnia 2014 roku pod poz. 1803 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

treść rozporządzenia

Nowe formularze podatkowe
04.12.2014]

Informujemy, że zostały opublikowane wzory formularzy podatkowych, które będą obowiązywały do rozliczenia za 2014 i 2015 rok. W załączeniu akty prawne, które wprowadzają wzory deklaracji.

Deklaracje PIT

Załącznik PIT-UZ

Ułatwienia dla prowadzących działalność gospodarczą
04.12.2014]

Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy, które w znaczny sposób mają ułatwić podmiotom gospodarczym prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP z dnia 27 listopada br, pod poz. 1662. Zmianie ulagają m. in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych m. in. w zakresie świadczeń nieodpłatnych za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych oraz  dowozu pracownika organizowanego przez pracodawcę, art. 12 ustawy o podatku dochodwym od osób prawnych. Zmianie ulagają również przepisy Kodeksu pracy, Prawa celnego i podatku akcyzowego. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

treść ustawy


Nowe formularze identyfikacyjne i aktualizacyjne
04.12.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada br. ogłoszono nowe wzory formularzy identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. Formularze te mogą być przesyłane drogą elektroniczną, przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 roku. Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzeń.

treść rozporządzenia 1665

treść rozporządzenia 1666
Nagroda dla Urzędu Skarbowego
01.12.2014]

Miło nam poinformować, że w dniu 27 listopada br. podczas uroczystej Gali Pracodawców 2014 Urząd Skarbowy w  Jeleniej Górze otrzymał statuetkę Płomienia za najlepszy staż zorganizowany w instytucjach i urzędach. Urząd otrzymał również certyfikat w tej samej katergorii. Staże studenckie zorganizowane były w ramach programu "Kużnia Kadr IV - człowiek najlepsza inwestycja" organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Nagroda jest wyjątkowa bowiem przyznawana jest w oparciu o oceny studentów odbywających staże. Bardzo dziękujemy za wyróżnienie.

DYPLOM
NAGRODA

Materiały z konferencji "Gastro-Hotel", która odbyła się 26.11.2014r.
01.12.2014]
 
Nowe zasady odliczania ulgi z tytułu wychowywania dzieci
26.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 25 listopada 2014 roku została opublikowana ustawa z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zasadnicze zmiany w sposobie odliczeniu ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Podatnik, któremu przysługuje ulga, a jej kwota jest wyższa od kwoty możliwej do odliczenia w zeznaniu rocznym, będzie mógł uzyskać różnicę ulgi. Przy czym różnica ta nie może z kolei przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 roku, ale ma zastosowania do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami. 

treść ustawy
 
Ankieta w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze
26.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 1 do 12 grudnia
  2014r klienci odwiedzający urząd skarbowy proszeni będą o wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej pracę urzędu oraz o uwagi i wnioski dotyczące poprawy funkcjonowania urzędu. 

ANKIETA

Zmiana w przepisach o opłacie skarbowej
26.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 21 listopada 2014 roku pod poz. 1628 zotało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obwieszczenia.

Zgłoszenia rejestracyjne
26.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku będą obowiązywć nowe przepisy określające grupę podatników, którzy nie posiadają obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 20 listopada 2014 roku pod poz. 1624. 

Informacja o zagrożeniu oszustwami w obrocie paliwami
[20.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano list skierowany do podatników podatku VAT, w którym zawarto informację o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku od towarów i usług w obszarze obrotu paliwami. Treść listu
Zmiana w zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
[20.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że od 1 grudnia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Założeniem zmian jest uproszczenie procedur związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (zmiany dotyczą głównie podmiotów podlegających wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą informacyjną.
Ostrzeżenie przed firmami oferującymi wpis do rejestru przedsiębiorców za opłatą 
[20.11.2014]
Nowe obowiązki płatnika od 1 stycznia 2015 roku
[13.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 12 listopada 2014 roku, pod poz. 1563 została opublikowana ustawa z dnia 26 września 2014 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w obowiązkach płatnika.

treść rozporządzenia
materiały informacyjne Ministerstwa Finansów

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
[12.11.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 7 listopada 2014 roku pod poz. 1544 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zachęcamy do zapoznania się z treścią aktu prawnego.
Zmiana stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 
[17.10.2014]

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 8% kwoty zaległosci w stosunku rocznym Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 6% kwoty zaległosci w stosunku rocznym  
Przedszkolaki z jeleniogórskiego "Kacperka" z wizytą w urzędzie
06.10.2014]

W dniu 2 października br. siedzibę urzędu odwiedziły dzieci z III grupy Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" w Jeleniej Górze wraz z wychowawczyniami. Przedszkolaki zwiedziły Salę Obsługi urzędu i archiwum. Dzieci miały możliwość zobaczenia w jaki sposób przenosi się dane z deklaracji do systemów komputerowych. Podczas wizyty dzieci spotkały sie z Panią Naczelnik Urzędu, która każdemu dziecku przyznała tytuł "Szeryfa podatkowego" oraz wręczyła dyplom okolicznościowy. Dzieci otrzymały słodki poczęstunek a na koniec przekazały własnoręcznie przygotowane laurki.
Bardzo dziękujemy za wizytę.
Uwaga podatnicy VAT dokonujący obrotu towarami z branży elektronicznej
27.08.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został umieszczony list skierowany dla podatników podatku Vat działających w branży elektronicznej, którzy dokonując obrotu transgranicznego lub krajowego mogą nieświadomie stać sie uczestnikami nielegalnego procederu. Zachęcamy do zapoznania się z opisem mechanizmu takich transakcji.
Uruchomienie Portalu Podatkowego  
19.08.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została uruchomiona informacyjna część Portalu Podatkowego, gdzie podatnik znajdzie informacje o poszczególnych rodzajach podatków, ich stawki, wskaźniki podatkowe, listę adresów urzędów skarbowych i kalendarz z ważnymi terminami. Ta część portalu ma też umożliwić składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, gdyż w jej skład został włączony system e-Deklaracje. 
Zachęcamy wszystkich do korzystania ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Skrót do portalu znajduje się również na naszej stronie internetowej (zakładka po prawej stronie)
Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników  
11.08.2014]
Służba Celna ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty
25.07.2014]
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie CRP KEP
08.06.2014]
Letnia odsłona akcji "Weź prargon"
08.06.2014]
Ostrzeżenie EUCOMDAT
13.05.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze ostrzega przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez austriacką firmę EUCOMDAT - Company Data GmbH. W załączniku przedstawiamy nieuczciwą ofertę nakłaniającą do uiszczenia opłaty tytułem wpisu do bazy danych VAT – UE.org prowadzonej przez podmiot pod firmą „EUROCOMDAT – Company” Data GmbH
Ogłoszenie tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku VAT podróżnym
[03.04.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 2 kwietnia 2014 r. pod poz.426 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego br.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym.
 
Treść obwieszczenia
Nowe akty prawne dot. samochodów uznawanych za wykorzystywane w działalności gospodarczej
[03.04.2014]
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje o opublikowaniu aktów prawnych:
  • - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz.U. RP z dnia 28 marca 2014 r., poz. 407), w którym określono rodzaje pojazdów samochodowych oraz warunki jakie musza być spełnione, aby uznać je za wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej,                    treść rozporządzenia
  • - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. RP z dnia 28 marca 2014 r., poz. 405), w którym do deklaracji, które mogą być wysyłane drogą elektroniczną dodano informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26).  treść rozporządzenia
Nowe wzory zgłoszeń aktualizacyjnych NIP i ZAP
[27.03.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 25 marca 2014 roku pod poz. 383 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.Nowe formularze NIP-7, ZAP-3 oraz NIP-2 z załącznikami NIP-2/A oraz NIP-D będą obowiązywały od 9 kwietnia 2014 roku.
 
Treść ustawy
Zmiany rozporządzeń VAT od 1 kwietnia 2014r 
[24.03.2014]
Zmiany ustawy o VAT od 1 kwietnia 2014 r.
[17.03.2014]

Od 1 kwietnia br. wchodzą w życie nowe przepisy dot podatku Vat w zakresie odliczania podatku od towarów i usług z tytułu zakupu i użytkowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

Treść ustawy
Czy zwolnienie lokatora z opłaty za windę jest opodatkowane?
[24.02.2014]

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dot. zwolnienia z opodatkowania opłaty za korzystanie z windy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w powyższej sprawie Ministerstwo Finansów wydało specjalny komunikat. Zgodnie z jego treścią, lokatorzy, którzy mieszkają na parterze i w związku z tym są zwolnieni z wnoszenia opłat za korzystanie z windy, nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia od spółdzielni mieszkaniowej. Tym samym osoby te nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT. Więcej w komunikacie MF.
Zmiana formularza VAT-11 
[20.02.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 17 lutego 2014 roku pod poz. 209 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.  

Relacja ze spotkania informacyjnego z dnia 31 stycznia 2014 roku
[05.02.2014]
Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową www.szybkipit.pl, która pomaga w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
[24.01.2014]

Każdy, kto wypełniając PIT ma problemy i wątpliwości, może je rozwiać z pomocą informacji zawartych na stronie. Ma ona do zaoferowania kalkulatory, wszystkie potrzebne formularze i broszury. Za jej pośrednictwem można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop. A co najważniejsze pozwala ona na kontakt z ekspertami podatkowymi z naszego resortu, którym można zadać bezpośrednio pytanie przez aplikację pytaniową.
Zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych
[09.01.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 7 stycznia 2014 roku pod poz. 19 została opublikowana ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Nowe rozporządzenie w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
[09.01.2014]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 30 grudnia 2013 roku pod poz. 1662 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
Nowe rozporządzenia w sprawie podatku VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2013 roku opublikowano dwa rozporządzenia dot. podatku od towarów i usług
[03.01.2014]
Informacja w sprawie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT
[20.12.2013]

Nowe zasady zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym po 1 stycznia 2014 roku 
[20.12.2013]
Nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
[12.12.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w  Dzienniku Ustaw RP z dnia 10 grudnia 2013 roku pod poz.1501 opublikowano Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
[12.12.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 9 grudnia 2013 roku pod poz. 1485 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur
Nowe stawki karty podatkowej  na 2014 rok
[03.12.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Monitorze Polskim z dnia 28 listopada 2013 roku pod pozycją 956 ogłoszono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r.
Zmiany ustawy CIT, PIT i o Podatku Tonażowym
[03.12.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje,że ustawą z dnia 8 listopada 2013 roku, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2013 roku pod pozycją 1387 ogłoszono zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. 
Zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2014 roku
Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2014 roku
[28.11.2013]

Nowe wzory zeznań dla podatników opłacających podatek w formie ryczałtu

[22.11.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 21 listopada 2013 roku, pod poz. 1358 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r.
[23.10.2013]                             

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2013 roku, pod poz. 1303 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r
 

Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych

[23.10.2013]

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie informacji, które mają znajdować się na paragonach fiskalnych
[13.09.2013]
Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
[13.09.2013]
        Od 1 października br. zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. opodatkowania podatkiem Vat w odniesieniu do obrotu tzw. towarami wrażliwymi (niektóre wyroby stalowe i odpady, paliwa oeraz złoto). W wyniku wprowadzonych zmian, za rozliczenie podatku będzie odpowiadał nabywca, a nie dostawca, a okres rozliczeniowy skrócono do 1 miesiąca.Zmianie ulegnie również przepis dot. zwolnienia z opodatkowania dostawy towarów spożywczych, jeżeli jest dokonywana na rzecz organizacji pożytku publicznego.

TEKST_USTAWY
Komunikat
[13.09.2013]
        Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 września 2013 roku zostały określone nowe wzory niektórych oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych, które obowiązują w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmianie uległy m. in. wzory oświadczeń PIT-2, PIT-12, deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz informacji PIT-8C, PIT-11. Nowe formularze mają zastosowanie do przychodów/dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 roku

TEKST_ROZPORZĄDZENIA
Komunikat w sprawie fałszywych zawiadomień o zwrocie podatku dochodowego
[03.09.2013]
Komunikat ZUS ostrzegający przed nieuczciwymi agencjami pracy tymczasowej
[26.07.2013]
Nowe wzory deklaracji podsumowującej
 
[02.07.2013]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe wzory deklaracji podsumowującej VAT-UE oraz korekty informacji podsumowującej VAT-UEK. Zmienione formularze stosuje się począwszy od rozliczenia:
  1.  za lipiec 2013 r. – w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne;
  2.  za trzeci kwartał 2013 r. – w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne.
Zmiany wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, opublikowanym w Dz.U z 25 czerwca 2013 r. Nr 754"
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zwolnienia od opodatkowania nabycia spadku
[02.07.2013
Zmiana stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 
[07.06.2013]

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 10,5% kwoty zaległosci w stosunku rocznym Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 7,88% kwoty zaległosci w stosunku rocznym  
Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
[07.06.2013]
Kampania informacyjna dla podatników
[07.06..2013]
Zmiana wzorów deklaracji dla podatku VAT"
[07.06.2013]
Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych 
[02.04.2013]  
Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT
[01.03.2013]  
Kampania Ministerstwa Finansów "Z naszych podatków - dla nas"
[26.02.2013]  
Komunikat w sprawie kas fiskalnych
[26.02.2013]  
"Od 1 lipca 2013 r. NIP-7 i ZAP-3 przez Internet"
[20.02.2013]  
PIT-11 przez Internet
[08.01.2012]  
List otwarty do płatników i podatników
[08.01.2012]

List otwarty Ministra Andrzeja Parafianowicza w sprawie możliwości przesyłania przez płatników deklaracji i informacji drogą elektroniczną oraz indywidualnego rozliczania się podatników przez Internet  
Zasady dot. kas rejestrujących w latach 2013-2014 [28.12.2012]  
Zmiany w zasadach fakturowania
[28.12.2012]  

Informacja w sprawie pobierania opłaty skarbowej
[18.12.2012]  

Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze  uprzejmie informuje , że od dnia  02.01.2013r. inkaso opłaty skarbowej  będzie  pobierane przy ulicy Wolności 127  w budynku  obok tutejszego urzędu (siedziba byłego Sofalu).

Urząd Skarbowy wyróżniony  w konkursie Lodołamacze 2012r
[24.09.2012]  
Wyróżnienie dla Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w Ogólnopolskim Konkursie na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
[12.07.2012]  
Składanie wniosków przez przedsiębiorcę o wznowieniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej
[05.04.2012]  
Rejestracja słowackich podatników VAT
[05.04.2012]  
Zgłaszanie zmiany miejsca zamieszkania przez osobę fizyczną 
[19.01.2012]                                                                                                                         czytaj więcej ...
Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca tzw. ulgi meldunkowej
[11.10.2011 ]
Reformy w administracji skarbowej
[20.09.2011 ]
  • Reforma w podatkach: e-mail ze skarbówki
czytaj więcej...
  • Urzędy do likwidacji
czytaj więcej...
  • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
czytaj więcej...
Komunikat w sprawie wniosków VAT-REF (komunikat dotyczy błędów 10010 i 10000)
[12.09.2011 ]                                                                                                                       czytaj więcej ... 
Przedłużenie terminu stosowania wzorów deklaracji dla podatku VAT
[20.06.2011 ]  
Obowiązek zapłaty każdej kwoty podatku
[20.06.2011 ]  
Profil Zaufany ePUAP
[01.06.2011 ]  

 
 
Użytkowników on-line: 1
Liczba odwiedzin: 630141
 
 
Pozostaw swoje dane w celu ułatwienia kontaktu z Tobą lub otrzymywania aktualnych informacji

Najważniejsze informacje dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Informator dla podatników dokonujących rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2014 w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze

Jak uzyskać interpretacje?
Krajowa Informacja Podatkowa
Infolinia
z tel. stac.: 0 801 055 055
z tel. kom.: (22) 330-03-30
Ministerstwo Finansów
Izba Skarbowa
DUS
Sejm
Prezydent RP
ZUS
GUS
Inne

 

     Poniedziałek          7.30 - 15.30

     Wtorek                7.30 - 15.30

     Środa                  7.30 - 15.30
          Sala Obsługi Podatnika
          czynna do godz. 18.00

     Czwartek              7.30 - 15.30

     Piątek                  7.30 - 15.30

 
 
 
 

Oceń naszą stronę:

    Pie_chart     More_polls